Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

martwosz
6999 7284
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawishlist wishlist
martwosz
2921 3bc6
Reposted fromonlywhite onlywhite viawishlist wishlist

June 24 2015

martwosz
Jestem aktorką w Twoich snach,
jedyną stałą wśród obsady.
Skąpe dialogi wiodą nas
do scen moralno niepoprawnych.

Przyznaj się wreszcie, że się masz ku mnie.

(Przyznaj Się, JUNE feat. Katarzyna Nosowska)
Reposted fromlugola lugola vianosowska nosowska
martwosz
Play fullscreen
Nosowska - Tfu
Reposted fromkryczus kryczus vianosowska nosowska
martwosz
ja bardzo się przywiązuję do ludzi po prostu. i takie sytuacje, w których muszę przedzierać się przez warstwę ochronną nowych osób, nowo poznanych, są dla mnie trudne. jestem średnio przebijająca się do drugiego człowieka.
— katarzyna nosowska, wywiad dla onet.pl
Reposted fromszarakoszula szarakoszula vianosowska nosowska
martwosz
Reposted frompanimruk panimruk vianosowska nosowska
martwosz
Katarzyna Nosowska i Grabaż, Jarocin 2014
Reposted frompanimruk panimruk vianosowska nosowska
martwosz
3342 111d
Reposted fromoutline outline vianosowska nosowska
martwosz
"Błędy są jak wspomnienia schowane na strychu: stare listy miłosne po wypalonych związkach, fotografie zmarłych krewnych, zabawki z dzieciństwa, za którym tęsknisz. Co z oczu, to z serca, ale gdzieś w środku wiesz, że nadal istnieją. I wiesz, że unikasz z nimi kontaktu."
Jodi Picoult "Pół życia"
martwosz

June 23 2015

martwosz
1650 9191
Reposted frombjureczko bjureczko viayanek yanek

June 22 2015

martwosz

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viafilmowy filmowy
martwosz
3150 6d21
Reposted frombitterteeth bitterteeth viayanek yanek

June 18 2015

martwosz

Wtula się we mnie, bo już nigdy więcej mnie nie oszuka. Wtula się, bo już nigdy więcej nie będzie przy mnie dodawała sobie centymetrów do realnego wzrostu. Wtula się, bo zaakceptowała swoją rolę. Która przecież i tak jest ogromna. Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać..

— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutline outline viajakubzulczyk jakubzulczyk

June 17 2015

martwosz
Pani go kocha! Gdyby go pani nie kochała, nie uciekałaby pani przed nim! Gdyby to był tylko przyjaciel z dzieciństwa, uścisnęłaby pani mu rękę tak jak wszystkim innym... Gdyby go pani nie kochała, nie wyrzuciłaby go pani za drzwi!
— Gaston Leroux: "Upiór Opery"
Reposted frompensieve pensieve viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
martwosz
Mój drogi towarzyszu dziecięcych zabaw, musi pan znaleźć odwagę, by mnie więcej nie widywać, by ze mną więcej nie rozmawiać... jeśli mnie pan kocha choć trochę, proszę to dla mnie uczynić, dla mnie, która o panu nigdy nie zapomni...
— Gaston Leroux: "Upiór Opery"
Reposted frompensieve pensieve viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
martwosz
To jest stara tybetańska metoda, która pozwala rozładować napięcie i pomaga na wszystko. Trzeba pić gorącą wodę, wrzątek.
(...) "tak, gorącą wodę jak na herbatę, tylko bez herbaty". I Marta powiedziała: "ja też się dziwiłam, ale słuchaj, Krysia, to działa, to leczy naprawdę wszystko, to leczy złamane serce nawet. Pij wrzątek". I piłam. I piję. I działa.
- Bo gorące płyny, które pijemy, kawa czy herbata, zawsze mają jakieś domieszki, a wrzątek nie, on po prostu rozgrzewa od środka i pozwala rozładować napięcie.
— Najgorszy człowiek na świecie - M. Halber
martwosz
9100 c2ac 500
Karpowicz "Ości" 2
martwosz
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl